Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Προετοιμασία για τελική εργασία

Η τελική Εργασία που θα κάνουμε θα αφορά τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης για έξυπνο σπίτι βασισμένο στο Arduino. Κάθε ομάδα πρέπει να  αναλάβει τουλάχιστον  μια εργασία. Συνδυάζοντας την εργασία κάθε ομάδας με τις υπόλοιπές θα δημιουργήσουμε το τελικό μας έργο. Παρακάτω υπάρχουν μερικά παραδείγματα εργασιών που μπορεί να αναλάβει κάθε ομάδα. Τα παραδείγματα εργασιών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούσια ή να τα τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε δικές σας εργασίες που θέλετε να αναλάβετε. Αρκεί να μπορείτε να τις βγάλετε εις πέρας και να έχουμε τα κατάλληλα υλικά.

1. Δημιουργία μακέτας Σπιτιού.
2. Σχεδίαση ιστοσελίδας για απομακρυσμένη διαχείριση του συστήματος.
3. Δημιουργία κυκλώματος και του απαραίτητου προγράμματος για τον έλεγχο θερμοκρασίας και την αυτόματη ενεργοποίηση ανεμιστήρα για την ψύξη της μακέτας.
4. Δημιουργία κυκλώματος και του απαραίτητου προγράμματος για τον έλεγχο φωτεινότητας και την αυτόματη ενεργοποίηση περιμετρικών led για το φωτισμό της μακέτας.
5. Δημιουργία κυκλώματος και του απαραίτητου προγράμματος για τον έλεγχο κίνησης  πάνω στη μακέτα και την αυτόματη παραγωγή ήχου από το πιεζοηλεκτρικό μπάζερ σαν ένδειξη συναγερμού στην μακέτα.

Κάθε ομάδα θα πρέπει να ορίσει ένα άτομο το οποίο θα είναι υπεύθυνο να ενημερώνει το blog του μαθήματος για την πρόοδο των εργασιών κάθε ομάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου